Waarom INTER-PSY Begeleidt?

 •  Begeleiding in de thuissituatie;
 • Doelgerichte en kortdurende begeleiding;
 • Voortzetten van begeleiding na je 18e;
 • Nauwe samenwerking met behandelaren;
 • Mogelijkheden tot inzet van EHealth.

Wat is onze visie?

We vinden het belangrijk dat iemand zo zelfredzaam mogelijk kan functioneren in de maatschappij en zoveel mogelijk beschikt over eigen regie. Daarom is ons streven om onszelf zo snel mogelijk misbaar te maken in het leven van de cliënt. We zetten de begeleiding zo doelgericht, efficiënt en kortdurend mogelijk in. De focus kan liggen op het aanleren en vasthouden van nieuwe vaardigheden en het ondersteunen bij het toepassen daarvan in de thuissituatie. Daarnaast kan de focus liggen op het stabiliseren van de thuissituatie.

Wat kenmerkt ons?

 • De begeleiding vindt plaats bij de cliënt thuis
 • We sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt zelf
 • Het begeleidingstraject wordt in samenspraak vormgegeven
 • We werken met SMART-doelen in het begeleidingsplan
 • De begeleiding wordt minstens halfjaarlijks geëvalueerd
 • De begeleiding kan nadat de cliënt 18 wordt, voortgezet worden
 • Er is een nauwe samenwerking met behandelaren
 • We evalueren doorlopend of wij de meest passende partij zijn voor de cliënt
 • We toetsen de cliënttevredenheid door middel van vragenlijsten

Welke methodieken bieden wij zoal?

 • Systeemgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Autisme Centraal Methodiek
 • EHealth
 • Positieve gezondheid
 • Signs of Safety
 • 7 factoren model