E-Health

Bij INTER-PSY Begeleidt zetten we blended hulpverlening in, een mix tussen offline en online hulpverlening (EHealth). Dit betekent in de praktijk dat er face-to-face- en (beeld)belafspraken geboden worden en dat cliënten (gedeeltelijk) zelfstandig aan hun begeleidingsdoelen werken door middel van passende programma’s in het EHealthplatform Therapieland, zoals over planning of over communicatie. Kijk voor meer informatie op de website van Therapieland.

Voor wie?

INTER-PSY Begeleidt is er voor mensen die moeilijkheden ervaren op één of meerdere leefgebieden. Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische stoornis, maar dit is geen vereiste voor de begeleiding. Onze expertise ligt onder andere in het begeleiden van kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS, AD(H)D, angstklachten, depressieve klachten en emotieregulatie problematiek. Daarnaast bieden we gezinsbegeleiding. INTER-PSY Begeleidt biedt ambulante begeleiding en geen behandeling. Voor behandeling moet er doorverwezen worden naar basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Contra-indicaties

INTER-PSY Begeleidt kent contra-indicaties die gebaseerd zijn op onze expertise en begeleidingssetting. Wij screenen hierop bij de aanmelding en bij aanwezigheid van contra-indicaties stemmen we af met de verwijzer en cliënt welke mogelijkheden tot begeleiden we eventueel wel zien. Enkele voorbeelden van onze contra-indicaties:

  • Verslaving
  • Suïcidaliteit
  • Agressieproblematiek
  • Matige en ernstige verstandelijke beperking
  • Acute psychotische problematiek
  • Zorgmijding
  • Kortdurende praktische begeleiding
  • Begeleiding waarbij de ADL overgenomen moet worden

We stellen in samenwerking met de cliënt een duidelijk begeleidingsplan op, waarin de doelen verwerkt worden en afspraken worden gemaakt hoe aan die doelen gewerkt zal worden.