E-Health

Bij INTER-PSY Begeleidt zetten we in veel regio’s blended hulpverlening in, een mix tussen offline en online hulpverlening (EHealth). De inzet van E-Health als onderdeel van de begeleiding biedt vele voordelen. Zo tonen diverse onderzoeken aan dat het de zelfredzaamheid en autonomie van cliënten vergroot, omdat ze de geleerde handvatten beter kunnen toepassen.

In de praktijk betekent de inzet van blended hulpverlening door IINTER-PSY Begeleidt dat er fysieke- en (beeld)belafspraken geboden worden en dat cliënten (gedeeltelijk) zelfstandig aan hun begeleidingsdoelen werken door middel van passende programma’s in het EHealthplatform Therapieland. De ingezette programma’s zijn altijd beschikbaar voor cliënten, waardoor ze hier in hun eigen tijd en omgeving mee aan de slag kunnen en ze toegang behouden als de begeleiding afgesloten wordt. Daarnaast kunnen cliënten door middel van Therapieland hun sociale omgeving gemakkelijk betrekken. Ze kunnen bijvoorbeeld een partner, ouder of vriend uitnodigen voor een programma, over hetzelfde thema als waarover de cliënt een programma volgt, die speciaal ontworpen is voor het sociale netwerk. Daarin krijgt het sociaal netwerk meer inzicht in het betreffende thema en krijgt ze tips hoe ze de cliënt eventueel kan steunen.

Voor wie?

Onze doelgroep zijn mensen met psychiatrische problematiek, psycho-sociale problemen, lichamelijke problemen, lichte verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel (NAH). De cliënt heeft een eigen concrete hulpvraag welke past bij ons hulpverleningsaanbod. In overleg met de gemeente kan INTER-PSY Begeleidt zich inzetten voor inwoners die zorg mijden, maar de hulp wel hard nodig hebben. In afstemming met de WMO-consulent van de gemeente wordt bepaald hoe lang een motiveringstraject wordt ingezet. Een casemanager jeugd kan een gezin aanmelden waarover zorgen bestaan. INTER-PSY Begeleidt werkt volgens een veiligheidsplan dat door de casemanager is opgesteld.

Inclusieve zorg

INTER-PSY Begeleidt staat voor inclusieve zorg waarbij eenieder die aan onze inclusiecriteria voldoet, in aanmerking komt voor begeleiding. Onze exclusiecriteria zijn gebaseerd op onze expertise en setting waarbinnen wij begeleiding geven.

Exclusiecriteria (contra-indicaties) voor aanmelding bij INTER-PSY Begeleidt zijn onder andere:

– Cliënten met een zware verstandelijke beperking
– Cliënten zonder eigen hulpvraag en motivatie, mits het gaat om een zorgmijder waarover afspraken zijn gemaakt met de gemeente;
– Ernstige acute psychotische problematiek;
– Ernstige verslaving;
– Cliënten met forse agressieproblemen;
– Cliënten waarbij ADL taken volledig moeten worden overgenomen.

We stellen in samenwerking met de cliënt een duidelijk begeleidingsplan op, waarin de doelen verwerkt worden en afspraken worden gemaakt hoe aan die doelen gewerkt zal worden.